حسابرس

درس سیزدهم: روش نقدی وتعهدی

درس سیزدهم: روش نقدی وتعهدی

در حسابداری واحدهای تجاری اعم از تولیدی بازرگانی وخدماتی برای ثبت هزینه ها و درامدها از دوروش استفاده می کنیم: نقدی و تعهدی .روش نقدی به آن معناست که مابه محض دریافت یا پرداخت تنها مجاز به ثبت در دفاتر مالی شرکت یا واحدمان می باشیم واما روش تعهدی همان است با این تفاوت که ما درزمان شناسایی درآمد یا هزینه بدون توجه به اینکه پرداخت یا دریافتی در کارمان باشد ،می توانیم آن هارا ثبت نمائیم.به طور مثال شرکتی از روش ثبت نقدی استفاده می نماید. ودرمورخ 1 آذر 87 اسناد وفاکتورهای میزان مصرفی برق (قبوض برق) را به حسابداری تحویل داده وما در قبال دریافت هیچ ثبتی انجام نمی دهیم چون روش نقدی است وهیچ پرداختی صورت نگرفته است .حالا اگر همین شرکت از روش تعهدی استفاده می کرد ، می بایست در زمان دریافت قبوض برق ،معادل رقم ریالی آن ثبت ذیل را انجام می دادیم :

هزینه برق  ****       

        حسابهای پرداختنی ****

شرح : ثبت شناسایی هزینه برق مصرفی آبانماه 87

ودر زمان پرداخت آن دیگر هزینه شناسایی شده و تنها حسابهای پرداختنی بدهکار ودرمقابل بانک/صندوق بستانکار میشود.واگر درآمدی نیز ایجاد شد بدون اینکه پولی دریافت شود ودر واقع قرار است بعدا وجوه را دریافت نمائیم، درصورت اینکه روش نقدی باشد ، ثبتی تا زمان دریافت وجوه حاصله نداریم ولی در روش تعهدی درهمان زمان شناسایی ثبت زیر صورت می پذیرد. 

حسابهای دریافتنی *** 

            درآمد          ***

شرح : ثبت شناسایی درآمد ………….

ودر زمان دریافت وجوه به این شکل عمل می کنیم :

بانک / صندوق  ****       

           حسابهای دریافتنی ****

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:30  توسط حسابرس  | 

درس دوازدهم: تفاوت سند حسابداری با دفتر روزنامه

درس دوازدهم: تفاوت سند حسابداری با دفتر روزنامه

در ارتباط با این موضوع باید اینچنین گفت که دفتر روزنامه جزء دفاتر قانونی یک واحد به حساب می آید که می بایست در ابتدای سال مالی و پایان سال مالی به ترتیب برای شروع سال مالی جدید و جهت حسابرسی مالیاتی در پایان سال به اداره دارایی تحویل شود.مجموعه کارهایی که در آن نیز ابعاد حسابداری نیز مشخص می شود را می بایست ثبت کرد وثبت آن در دفتر روزنامه نیز بایستی انجام پذیرد.در تمام ادارات و شرکت های دولتی وغیر دفتر روزنامه می بایست به صورت دستی باشد تا همانطور که گفته شد به عنوان دفتری قانونی به اداره دارایی تحویل گردد.اما سند حسابداری همانطور که می دانید از لحاظ ساختار ثبتی دقیقا عین دفتر روزنامه می باشد با این تفاوت ها که جزء دفاتر قانونی محسوب نمی شود واینکه در واقع سند حسابداری جهت پیوست ضمائم به کار می رود. یعنی به طور مثال فیش تلفن را به روش تعهدی می بایست در دفتر روزنامه وسند حسابداری به این صورت که هزینه تلفن را بدهکار ودر مقابل حسابهای پرداختنی را بستانکار ثبت نمائیم و حال اینکه خود فیش را می بایست به پیوست سند حسابداری قرار داد و در واقع جزئیات هر ثبتی همیشه به پیوست  اسناد قابل مشاهده و دسترسی هستند.ضمن اینکه در پایان هر سند حسابداری که معمولا امروزه به صورت نرم افزاری می باشد یعنی در نرم افزارهای کامپیوتری ثبت وپرینت گرفته می شود، نام مدیر عامل یا مدیر کل یا رئیس شرکت ودر واقع رئیس مربوطه وغیره......... ثبت می گردد که می بایست به امضاء آنان برسد.مثلا در شرکت پست به شکل ذیل در پایان یک سند حسابداری اسامی مسئولین ذیربط جهت امضاء سند درج می گردد :

               رضا رضایی               امیر امیریان         جعفر جعفری             ایمان ایمانی

      مدیر کل پست استان          عامل ذیحساب        ممیز اسناد             تنظیم کننده

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:29  توسط حسابرس  | 

درس یازدهم : تراز آرمایشی اصلاح شده

درس یازدهم: تراز آرمایشی اصلاح شده

خوب بالاخره بعداز یک وقفه تقریبا یکماهه به ادامه آموزشهای حسابدار جوان می پردازیم بعد از مانده گیری از دفاتر کل و اقدام به اصلاح حسابهاکه کاملا توضیح داده شد می بایست به تراز آزمایشی اصلاح شده بپردازیم . البته می بایست به این نکته اشاره کرد که ما یک تراز آزمایشی دیگر نیز داریم  که در واقع قبل از اصلاح حسابها آن را تهیه می کنیم . اما در اینجا می بایست حتما نام (تراز آزمایشی اصلاح شده ) قید گردد. تفاوت این دو تراز آزمایشی ( اصلاح شده و اصلاح نشده )تنها در این است که در تراز آزمایشی اصلاح شده ایی که اصلاحات    حسابرسی را که انجام داده ایم به غیر از استهلاک انباشته دارایی های ثابت وموارد مشکوک الوصول راقید می نماییم . تراز آزمایشی در واحدهای خدماتی ، بازرگانی و تولیدی متفاوت است که ما در اینجا تنها به تراز آزمایشی واحدهای خدماتی و بازرگانی می پردازیم و واحد های تولیدی را در آینده ایی نزدیک توضیح خواهیم داد. 

تراز آزمایشی اصلاح شده در واحدهای خدماتی :

در تراز آزمایشی  اصلاح شده واحدهای خدماتی  ابتدا می بایست دارایی ها ، بدهی ها  و بعد سرمایه و برداشت و بعد از آن  کلیه در آمدها و هزینه ها ثبت گردد.

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه

برداشت

کلیه درآمدها

کلیه هزینه ها

 

تراز آزمایشی اصلاح شده در واحدهای بازرگانی :

در واحد های بازرگانی به دلیل اینکه مامی توانیم از یکی از دو روش ثبت دائمی وار موادی ( که در درس بعد توضیح داده خواهد شد) استفاده نمائیم بنا براین هرکدام از آنها بشکل زیر است .

تراز آزمایشی اصلاح شده واحدهای بازرگانی به روش ثبت  ادواری :

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه

برداشت

خلاصه سود وزیان

فروش

برگشت از فروش وتخفیفات

تخفیفات نقدی فروش

خرید

هزینه حمل کالای خریداری شده

برگشت از خرید وتخفیفات

تخفیفات نقدی خرید

کلیه هزینه ها

تراز آزمایشی اصلاح شده واحدهای بازرگانی به روش ثبت  دائمی :

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه

برداشت

فروش

تخفیفات نقدی فروش

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه هزینه ها

در درس بعدی به روش های ثبت ادواری ودائمی در واحدهای بازرگانی به صورت کامل خواهیم پرداخت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:29  توسط حسابرس  | 

درس دهم : اصلاح حسابها / قسمت پایانی

درس دهم - اصلاح حسابها / قسمت پایانی

(چگونگی استهلاک گیری داراییهای ثابت )

1_محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم : این روش ساده ترین روش محاسبه استلاک می باشد وبه همین دلیل از طرف اکثر موسسات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد این روش بسیار آسان است و فرض بر این است که داراییهای ثابت در طی سال های عمر مفید به طور یکسان مورد استفاده قرار می گیرد.

الف_روش سالهای عمر مفید :

برای تعیین استهلاک به روش خط مستقیم از قیمت تمام شده دارایی ارزش اسقاط را کم و عدد باقیمانده را بر سالهای عمر مفید تقسیم می کنند . نتیجه حاصل ، هزینه استهلاک سالانه می باشد.

محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم از طریق فرمول زیر انجام می شود.

 

                                                              

مثال:موسسه تجاری نوشین ، ماشین آلاتی را در تاریخ 3/ا/77 به مبلغ 6300000 ریال خریداری نمود و مبلغ 700000 ریال نیز برای نصب وراه اندازی آن پرداخت.در صورتی که عمر مفید ماشین آلات هشت سال و ارزش اسقاط آن در پایان عمر مفید 1200000 ریال باشد هزینه استهلاک ماشین آلات را در پایان هر سال تعیین نمایید.

قیمت تمام شده ماشین آلات 7000000=700000+6300000 ُ

هزینه استهلاک ماشین آلات

هرگاه دارایی ثابت در طی دوره مالی تحصیل شود استهلاک آن را با توجِِِه به روش مورد قبول بر حسب ماه یا روزهایی که مورد استفاده قرار گرفته محاسبه می کنند.

مثال : موسسه ای در اول آذر ماه سال 1377 اقدام به خرید اثاثه ای به مبلغ 5000000 ریال نمود،در صورتی که عمر مفید اثاثه پنج ساله و ارزش اسقاط آن بعد از اتمام عمر مفید 1400000 ریال و روش محاسبه استهلاک خط مستقیم باشد .استهلاک اثاثه مذکور را در پایان سال 1377 محاسبه و ثبت مربوط را نیز تنظیم نمایید .

استهلاک سالانه اثاثه

استهلاک اثاثه در سال 1377

هزینه استهلاک اثاثه                        240000    

استهلاک انباشته اثاثه                                  240000

محاسبه استهلاک اثاثه در طی چهارماه از سال 1377

ب روش درصدی از قیمت تمام شده :

ممکن است مبلغ استهلاک سالانه به صورت درصدی از قیمت تمام سده دارایی ثابت تعیین شود که آن را « نرخ استهلاک » می نامند و در تمام دوره های عمر مفید ثابت خواهد بود .

مثال : موسسه بهرامی وسیله نقلیه ای را به مبلغ 6400000 ریال در تاریخ 1/1/77 خریداری نموده است و براساس برآورد ارزش اسقاط آن را 1800000 تعیین نمود . موسسه نرخ استهلاک را برابر 8% تعیین کرده است .

مطلوب است : تعیین استهلاک وسیله نقلیه و انجام ثبت مربوط در پایان سال 1377 .

4600000 = 1800000 – 6400000

استهلاک سالانه

29/12/77 – هزینه استهلاک وسیله نقلیه                           368000

                                       استهلاک انباشته وسیله نقلیه                        368000

هزینه استهلاک وسایط نقلیه در سال 1377

          هزینه استهلاک وسایط نقلیه                         استهلاک انباشته وسایط نقلیه

29/12      368000

 

368000      29/12

 

2- روش متغییر بودن هزینه : چنانچه موسسه از شیوه متغییر بودن هزینه استفاده نمایید می توان یکی از روشهای زیر را بکار برد .

الف روس ساعات کارکرد :

این روش مبتنی بر این فرض است که عمر مفید دارائیها در نتیجه کارکرد آن دارایی کاهش می یابد نه بر اثر گذشت زمان .

بنابراین در محاسبه استهلاک به روش متغییر بودن هزینه اطلاعات زیر موثر می باشند :

1-                       قیمت تمام شده دارایی

2-                       میزان کارکرد دارایی برحسب ساعات کار

3-                       ارزش اسقاط دارایی

با توجه به اطلاعات فوق برای محاسبه استهلاک یک سات کارکرد از فرمول زیر استفاده می شود

 

                       

هنگامی که استهلاک یک ساعت کارکرد معین شد آن را در تعداد ساعات کارکرد دارایی در طی یک دوره مالی ضرب کرده استهلاک دارایی را در آن دوره مالی مشخص می کنند .

مثال : قیمت تمام شده یک دستگاه ماشین تراش 8600000 ریال می باشد و ارزش اسقاط آن پس از 15000 ساعت کارکرد معادل 1400000 ریال است . در صورتی که ماشین در سالهای اول تا چهارم ، میزان ساعات کارکردی به ترتیب 4200 ، 3800 ، 4000 ف 3000 ساعت داشته باشد . استهلاک ماشین را در طی چهار سال محاسبه کنید .

استهلاک بابت یک ساعت کارکرد

در صورتی که ساعات کارکرد دارایی در میزان تولید یا ارائه خدمات موثر باشد و عملاٌ به درآمد موسسه بیفزاید این روش را می توان منطقی و منظم تلقی کرد ولی اگر از نتیجه کارکرد محصولی حاصل نشود و یا خدماتی ارائه نگردد منطقی به نظر نمی رسد .

 

جدول محاسبه استهلاک ماشین تراش به روش ساعات کارکرد

سال

ساعات کارکرد

محا سبات

هزینه استهلاک سالانه

استهلاک انباشته

ارزش دفتری

0

-

-

-

 

8600000

1

4200

2016000 = 480 × 4200

2016000

2016000

6584000

2

3800

1824000 = 480 × 3800

1824000

3840000

4760000

3

4000

1920000 = 480 × 4000

1920000

5760000

4840000

4

3000

 1440000 = 480 × 3000

1440000

7200000

1400000

جمع

15000

7200000 = 480 × 15000

7200000

 

ارزش اسقاط

 

ب روش میزان تولید :

روش میزان تولید بر این فرض استوار است که استهلاک دارایی بستگی به مقدار محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده دارد . بنابراین برای یک دارایی ثابت در طول عمر مفید مقدار محصولاتی که می تواند تولید نماید ویا مقدار خدماتی که می تواند ارائه دهد به عنوان یک سقف تعیین می شود که این سقف یکی از اطلاعات مورد نیاز در محاسبه استهلاک دارایی می باشد علاوه بر ان اطلاعات زیر نیز باید  در اختیار باشد .

1-                       قیمت تمام شده دارایی

2-                       ارزش اسقاط دارایی

برای تعیین استهلاک ناشی از یک واحد تولید می توان از فرمول زیر استفاده نمود :

 

 

                                                                      

برای تعیین استهلاک  دارایی در یک دوره مالی تعداد محصول تولید شده را در استهلاک یک واحد تولید ضرب می کنند :

استهلاک یک دوره مالی = تعداد تولید طی دوره × استهلاک یک واحد تولید

مثال : یک موسسه در اوایل سال 1375 یک دستگاه قالب زنی را به مبلغ 4200000 ریال خریداری نموده است ظرفیت تولید دستگاه 15000000 عدد لیوان پلاستیکی می باشد . در صورتی که ارزش اسقاط دستگاه پس از اتمام عمر مفید 600000 ریال باشد استهلاک دارایی را با توجه به اطلاعات زیر درپایان سالهای 75 ، 76 ف 77 ، 78 محاسبه نمایید .

1-                       تولید سال 75 معادل 220000 عدد لیوان

2-                        تولید سال 75 معادل 450000 عدد لیوان

3-                       تولید سال 75 معادل 530000 عدد لیوان

4-                       تولید سال 75 معادل 300000 عدد لیوان

 

محاسبه استهلاک یک واحد تولید  :

محاسبه استهلاک  برای یک واحد تولید 

جدول استهلاک سالانه به روش میزان تولید

سال

ساعات کارکرد

محاسبات

هزینه استهلاک سالانه

استهلاک انباشته

ارزش دفتری

0

-

-

-

 

4200000

1

220000

528000 = 4/2 × 220000

528000

528000

3672000

2

450000

1080000 = 4/2 × 450000

1080000

1608000

2592000

3

530000

1272000 = 4/2 × 530000

720000

2880000

1320000

4

300000

720000 = 4/2 × 300000

1272000

3600000

600000

جمع

1500000

3600000 = 4/2 * 1500000

3600000

 

ارزش اسقاط

 

3- روش نزولی : با توجه به اینکه کارآیی دارایی نو ، بیش از دارایی کهنه می باشد به همین دلیل استهلاک پذیری دارایی نیز هر سال نسبت به سال قبل کاهش پیدا می کند بنابراین در این روش استهلاک دارایی در سال بیش از استهلاک ان در سالهای بعد می باشد .مهمترین این روشها عبارتند از :

الف روش مجموع سنوات :

در این روش برای محاسبه استهلاک یک نسبت در حال نزول  (نسبت هر سال در مقایسه با نسبت سال قبل کمتر است ) را در بهای تمام شده منهای ارزش قراضه ضرب می کنند ونتیجه حاصل همان استهلاک یک سال مالی است . برای پیدا کردن نرخ در حال نزول که به صورت یک کسر می باشد از سنوات عمر مفید استفاده می کنند . روش محاسبه را با ذکر یک  مثال  بیان می کنیم. هر گاه عمر مفید یک دارایی چهار سال باشد ،سالهای عمر مفید دارایی را با یکدیگر جمع کرده حاصل جمع در مخرج کسر مزبور قرار داده می شود.

صورت کسر برای سال اول عدد چهار

صورت کسر برای سال دوم عدد سه                                مجموع سنوات 10=4+3+2+1

صورت کسر برای سال سوم عدد دو                                                               

صورت کسر برای سال چهارم عددیک می باشد .

برای محاسبه مخرج کسر می توان از فرمول زیر نیز استفاده کرد .

       

 

                                             

بنابراین هرگاه  عمر مفید یک دارایی 8 سال باشد ، مجموع سنوات را می توان به صورت زیر محاسبه کرد :                   

مجموع سنوات= و نرخ در حال نزول برای سال اول  برای سال دوم

..........................

..........................

برای سال هشتم

بنابراین برای محاسبه استهلاک به روش نزولی مجموع سنوات علاوه بر نرخ در حال نزول به عوامل دیگری مانند قیمت تمام شده دارایی و ارزش اسقاط آن نیاز دارد.

مثل : قیقمت تمام شده ماشین آلاتی معادل 5200000 ریال و ارزش اسقاط آن 700000 ریال و عمر مفید دارایی پنج سال می باشد ؛

مطلوب است:

محاسبه استهلاک دارایی در طی سنوات عمر مفید به روش نزولی مجموع سنوات .

محاسبه مجموع سنوات:                                

مجموع سنوات=

نرخ استهلاک سال اول

نرخ استهلاک سال دوم

نرخ استهلاک سال سوم

نرخ استهلاک سال سوم

نرخ استهلاک سال سوم

 

جدول محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات

سال

محاسبات

هزینه استهلاک سالانه

استهلاک انباشته

ارزش دفتری

0

-

 

-

-

5200000

1

×(5200000-700000)=1500000

1500000

1500000

3700000

2

×(5200000-700000)=1200000

1200000

2700000

2500000

3

×(5200000-700000)=900000

900000

3600000

1600000

4

×)5200000-700000)=600000

600000

4200000

1000000

5

×(5200000-700000)=300000

300000

4500000

700000

جمع

4500000 = ( 700000 – 5200000 )  ×

4500000

-

ارزش اسقاط

 

ب روش درصدی از ارزش دفتری :

در این روش میزان استهلاک از حاصل ضرب یک نرخ ثابت در ارزش دفتری بدست می آید توضیح اینکه ارزش دفتری دارایی در سال اول با قیمت تمام شده ان برابر است و از سال دوم به دلیل منظور نمودن استهلاک انباشته ارزش دفتری از قیمت تمام شده کسر می شود و این مورد تا پایان عمر مفید دارایی ادامه می یابد در این روش ، اطلاعات  لازم برای محاسبه استهلاک دارائیهای  ثابت عبارت است از :

 

1-  قیمت تمام شده دارائی

2-  نرخ استهلاک سالانه

3- عمر مفید دارایی

همانطوری که مشاهده می شود در این روش ، سخنی از ارزش اسقاط به میان نیامده است و در پایان عمر مفید دارایی ، ارزش دفتری معادل ارزش اسقاط می باشد .

مثال : قیمت تمام شده یک دستگاه یخچال معادل 1600000 ریال است هرگاه نرخ استهلاک سالانه معادل 25% ارزش دفتری دارایی باشد استهلاک دارایی را در طی پنج سال عمر مفید حساب کنید .

جدول محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی

سال

نرخ

محاسبات

هزینه استهلاک سالانه

استهلاک انباشته

ارزش دفتری

0

-

-

-

-

1600000

1

25%

400000  = 25% × 1600000

400000

400000

1200000

2

25%

300000 = 25% × 1200000

300000

700000

900000

3

25%

225000 = 25% × 900000

225000

925000

675000

4

25%

168780 = 25% × 675000

168780

1193750

506250

5

25%

126563 = 25%  × 506250

126563

1320313

279687

جمع

25%

 

1320313

 

ارزش اسقاط

 

در روشهای نزولی به دلیل آنکه در سالهایی که اقلام دارایی ثابت کارکرد بیشتری دارد استهلاک بیشتری نیز بابت استفاده از انها منظور می گردد همچنین با گذشت زمان بر هزینه تعمیر و نگهداری دارایی افزوده می شود و از آنجا که هزینه استهلاک به همراه هزینه های تعمیر و نگهداری جمعاً بهای تمام شده خدمات حاصل از کارکرد دارائیها را تشکیل می دهد بنابراین افزایش هزینه استهلاک در سالهای اول و کاهش آن در سالهای بعد در واقع به عکس هزینه های تعمیر و نگهداری دارایی می باشد و در نهایت هزینه استفاده از دارایی در طی سالهای مختلف عمر مفید تا حد ممکن برابر می باشد .

 

از آنجا که حساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت یک حساب موقت است در پایان سال مالی با انجام ثبت زیر به حساب خلاصه سود و زیان منتقل می شود »

 

حساب خلاصه سود و زیان                                                   × ×

               حساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت                                × ×

بابت انتقال هزینه استهلاک به حساب خلاصه سود وزیان

 

از آنجا که حساب استهلاک انباشته نیز حساب دایمی است به دوره مالی بعد انتقال پیدا می کند

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:29  توسط حسابرس  | 

درس نهم : اصلاح حسابها / قسمت چهارم

درس نهم - اصلاح حسابها / قسمت چهارم

(چگونگی استهلاک گیری داراییهای ثابت )

خب درآخرین قسمت مبحث اصلاح حسابها به اصلاح حساب دارایی های ثابت می پردازیم.برای تحقق این امر می بایست ابتدا توضیحات مختصری در خصوص داراییهای ثابت بدیم . (قابل ذکر است به زودی نسبت به ارائه مبحث کامل داراییهای ثابت اقدام خواهیم کرد)

دارایی های ثابت به دارایی هایی گفته می شود که به طور نسبی دارای عمر طولانی هستند ودرجزیان عادی عملیات موسسات مورد استفاده قرار می گیرند.این دارایی ها صرفا به منظور استفاده  موسسات تهیه شده  وبه منظور سرمایه گذاری وفروش مجدد تحصیل نشده است. دارایی های ثابت را به اساس مختلفی مثل دارایی های غیرجاری ، دارایی های سرمایه ای وماشین آلات وتجهیزات نیز می نامند.

دارایی های ثابت به 2 دسته کلی تقسیم می شوند:

الف ) دارایی های ثابت مشهود : دارایی موجودیت فیزیکی وملموس بوده وقابل رویت هستند مثل زمین ، ساختمان و...

ب ) دارایی های ثابت نامشهود: دارایی موجودیت ملموس نبوده وقابل مشاهده ورویت نیستند مثل سرقفلی حق الامتیاز و...

دارایی های ثابت مشهود به 2 دسته استهلاک پذیر واستهلاک ناپذیر تقسیم بندی میشوند.تنها دارایی ثابت مشهود استهلاک  ناپذیر زمین است.البته مشروط به اینکه به عنوان دارایی نقصان پذیر مورد توجه قرار نگیرد ( مثلا زمینی که مورد استفاده به عنوان معدن قرار می گیرد).

دارایی های ثابت نامشهود به دو دسته کلی استهلاک پذیر مثل حق التالیف وحق الاختراع واستهلاک ناپذیر مثل علائم تجاری وسرقفلی می باشد.

استهلاک دارایی های ثابت

کاهش تدریجی ارزش دارایی های ثابت در طی سالهای عمر مفید که براثر عواملی چون کهنه شدن ،فرسوده شدن ، ،از مد افتادن ومنسوخ شدن ایجاد میشود این کاهش تدریجی عمدتا استهلاک نامیده می شود.درپایان دوره مالی براساس روشهایی که خواهیم گفت این هزینه محاسبه می شود (هزینه استهلاک دارایی ثابت)ودرحسابهای هردوره مالی منعکس می شود.نحوه ثبت آن نیز به این صورت است که حساب هزینه استهلاک رابدهکار نموده وحساب استهلاک انباشته را که حساب کاهنده دارایی های ثابت می باشد بستانکار می کنند :

                                         هزینه استهلاک دارایی ثابت    ****

                                                          استهلاک انباشته دارایی ثابت  ****

                                        شرح: ثبت محاسبه استهلاک فلان دارایی ثابت .

حساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت ، درپایان دوره مالی به همراه سایر هزینه های به حساب سود/ زیان منتقل می شود،ولی حساب استهلاک انباشته ،جزو حسابهای دائم است وبه سال بعدی انتقال می یابد ودر ترازنامه درقسمت دارایی ها و به عنوان یک حساب کاهنده از همان دارایی ثابت مربوط به خودش گنجانده می شود.

عوامل موثر در تعیین استهلاک :

دارایی های ثابت به هنگام تحصیل آن ، دارای قیمت تمام شده ای می باشد که واقعی است ودردفاتر ثبت میشود.لیکن سایر عواملی که درتعیین استهلاک موثر می باشند تخمینی هستند.یکی از این عوامل ، عمر مفید می باشد وبه دوره ای اطلاق می شود که می توان از یک دارایی ثابت استفاده کرد.عمرمفید می تواند برحسب سال ، ماه ، روز یا ساعت باشد.

یکی دیگر از عوامل یادشده ارزش اسقاط می باشد  وآن عبارت است از ارزشی که یک دارایی ثابت پس از اتمام عمر مفید دارا می باشد.بنابراین درمحاسبه استهلاک ،سه عامل باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

الف ) بهای تمام شده دارایی ثابت (واقعی )

ب ) عمرمفید ( تخمینی )

ج ) ارزش اسقاط ( تخمینی )

همانطور که مشادهمی کنید ارزش اسقاط وسالهای عمر مفید به طور تخمین تعیین می شود.

در برآورد عمرمفید باید یه سری نکات مورد توجه قرار بگیره واونم اینه که :

الف ) کسانی که از دارایی استفاده می کنند مشخص باشند.

ب ) کاربرد دارایی به صورتی باشد که به هنگام تحصیل دارایی منظور نظر بوده است.

ج ) خط مشی موسسه برای تعمیر ونگهداری دارایی درمدت استفاده مشخص باشد.

روش های محاسبه (استهلاک دارایی های ثابت )

الف ) روش خط  مستقیم یا اقساط مساوی :

دراین روش میزان هزینه استهلادر طی عمر مفید یکسان می باشد و2 روش سالهای عمر مفید و روش درصدی از قیمت تمام شده تقسیم می شود.

ب ) روش متغیربودن هزینه :

دراین روش میزا ن هزینه استهلاک باساعات کارکرد یا میزان تولید تناسب دارد.که این روش هم به دو روش متغیر بودن هزینه براساس تولید و ساعات کارکرد تقسیم میشه.

ج ) روش نزولی :

دراین روش میزان هزینه استهلاک بیشتر درسال اول وکاهش تدریجی آن درطی سالهای بعد مورد توجه می باشد.روش مجموع سنوات وروش مانده نزولی که به آن درصدی از ارزش دفتری نیز می گویند از انواع (روش نزولی ) می باشند.

د ) روش استهلاک براساس نظریه های سرمایه گذاری :

دراین روش ، مبلغ پرداخت شده برای خرید دارایی درحکم مبلغی خواهد بود که سرمایه گذاری شده است ودرطول عمر مفید دارایی بازده معادل اصل سرمایه گذاری واستفاده ای که ازآن انتظار می رود مورد توجه قرار می گیرد.

خب ادامه بمونه در قسمت پایانی استهلاگ گیری

منتظر بمونیـــــــــــــــــــــــــــــــد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:26  توسط حسابرس  | 

درس هشتم : اصلاح حسابها / قسمت سوم

درس هشتم- اصلاح حسابها / قسمت سوم

(مبحث مطالبات + چگونگی روش ایجاد ذخیره برای مطالبات )

در ادامه این مبحث به چگونگی ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ومطالبات سوخت شده در پایان دوره مالی می پردازیم.مطالبات ازنظر امکان وصول یا عدم وصول به 3 دسته تقسیم میشه :

الف ) حتمی الوصول : حتما وصول می شوند وامکان عدم وصول آنها صفر است.

 ب ) لاوصول : امکان وصول آنها تقریبا صفر وناممکن است.

 ج ) مشکوک الوصول :دروصول یاعدم وصول آنها مشکوک ومردودیم.

شیوه های حذف مطالبات سوخت شده از دفاتر وحسابها:

الف ) روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده.

ب ) روش استفاده از حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

روش حذف مستقیم : دراین روش هرگاه تمام یا قسمتی از مطالبات موسسه سوخت شده واز دفاتر حذف شود ثبت زیر در دفاتر انجام می شود.

                              هزینه مطالبات سوخت شده ****

                                                    حسابهای دریافتنی   ****

هزینه مطالبات سوخت شده درپایان دوره در ردیف سایر هزینه ها وبه سود ( زیان) بسته می شود.مطابق این روش هرگاه مطالبات سوخت شده ای که از دفاتر حذف شده اند مجددا وصول شوند لازم است ثبت های زیر صورت پذیرد:

ثبت امکان وصول مطالبات سوخت شده :

                                              حسابهای  دریافتنی ****

                                                          هزینه مطالبات سوخت شده *****

ثبت وصول آن مطالبات :

                                             صندوق/بانک     ****

                                                         حسابهای دریافتنی   ****

حال در صورت وصول این مطالبات سوخت شده در سال یا سالهای مالی بعد از دوره مالی می بایست  ثبت زیر انجام شود:

ثبت احیای مجدد مطالبات سوخت شده:

                                             حسابهای دریافتنی   ****

                                                      سایر درآمدها      ****

و جهت وصول آن ثبت زیر:

                                           صندوق/بانک    ****

                                                    حسابهای دریافتنی ****

روش حذف مستقیم روش ساده ای است که در بسیاری از موسسا ت کوچک قابل اجرا است ولی با اصول حسابداری مغایراست .این روش دواصل واقعیت وتطابق را خدشه دار می کنه یعنی اصول را در نظر نمی گیرد.

تذکر:درتمام موسسات بزرگ وکوچک درسال اول تاسیس روش مورد استفاده برای حذف مطالبات سوخت شده روش حذف مستقیم است.

روش حذف مطالبات سوخت شده با استفاده از حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول : مطابق این روش هرگاه تمام یا قسمتی ازمطالبات موسسه ای سوخت شود جهت حذف آن حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بدهکار و حسابهای دریافتنی را بستانکار می کنیم.

                                              ذخیره مطالبات مشکوک الوصول   ****

                                                                   حسابهای دریافتنی    ****

براساس این روش هرگاه مطالبات سوخت شده قبلی مجددا وصول شوند ( چه در این دوره مالی وچه در دوره های ملی آتی ) لازم است ثبت ها زیر انجام شوند:

ثبت احیای مجدد مطالبات سوخت شده باتوجه به این روش:

                                               حسابهای دریافتنی    ****

                                                   ذخیره مطالبات مشکوک الوصول  ****

ثبت وصول آن مطالبات :

                                              بانک/صندوق   ****

                                                     حسابهای دریافتنی  ****

روش های محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

به چهار روش امکان پذیر است :

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی

ب  )  روش روش درصدی از فروش های نسیه

ج   ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی

د   ) روش  بررسی موردی

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی :

براساس این روش رپایان دوره مالی معمولا درصدی از حسابهای دریافتنی باتوجه به تجارب سالهای گذشته به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاص می یابد.

مثال: مانده حسابهای دریافتنی موسسه بازرگانی ایران درپایان دوره مالی 14000000 ریال است .این موسسه همه ساله معادل 5 درصد مانده حسابهای دریافتنی خود برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره ذر نظر می گیرد .مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم برای حسابهای دریافتنی ؟

700000=5% * 14000000

                               هزینه مطالبات مشکوک الوصول 700000

                                         ذخیره مطالبات مشکوک الوصول    700000

تذکر اول : هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در دردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

تذکر دوم : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دارای مانده بستانکار است وبه منظور رعایت اصل واقعیت می بایستی درترازنامه درردیف داراییهای جاری به صورت کاهنده درزیر حساب های دریافتنی نوشته شود.

ب  )  روش روش درصدی از فروش های نسیه :

مطابق این روش درپایان دوره مالی درصدی ازفروش های نسیه موسسه جهت مطالبات مشکوک الوصول درنظر گرفته میشود.

مثال : مجموع فروش های سالانه موسسه ای 16000000 ریال است که 30درصد آن نقدومابقی نسیه است .این موسسه همه ساله معادل 3 درصد فروش های نسیه خود رابرای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره درنظر می گیرد.مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم ؟

11200000=70% * 16000000

336000= 3% * 11200000

                               هزینه مطالبات مشکوک الوصول    336000

                                               ذخیره مطالبات مشکوک الوصول   336000

 

ج   ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی :

دراین روش عمر حسابهای دریافتنی مورد بررسی قرار می گیرد .معمولا احتمال وصول مطالباتی که مدت زمانطولانی ازسررسیدشان سپری شده است کم وغالبا ناممکن است.

مثال : موسسه ای جهت درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روش تجزیه سنی را مورد استفاده قرار می دهند .جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه همچنین مدت سپری شده از سررسید را نشان می دهند.

جواب :

100=5% * 2000

500=10 % * 5000

200= 20 % * 1000

2000=50 % * 4000

2800= 100 + 500 + 200 + 2000

                             هزینه مطالبات مشکوک الوصول  2800

                                       ذخیره مطالبات مشکوک الوصول   2800

تعدیل مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان دوره مالی  به این شکل است که : این حساب یک حساب دائمی وترازنامه ای است یعنی مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درپایان دوره مالی می بایستی تعدیل وبه روز شود سپس به دوره مالی بعد انتقال یابد.

د   ) روش  بررسی موردی :

تقریبا بهترین روش برای محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول به این صورت است که حسابهای دریافتنی موسسه مورد به مورد تجزیه وتحلیل شده وبرای هریک میزان مشخصی جهت مطالبات مشکوک الوصول منظور می گیرد.

مثال : جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه ای را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدلازم برای مطالبات مشکوک الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطلاعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول ؟

درصد امکان وصول

مبلغ طلب

نام مشتری

100%

ريال 1,200,000

موسسه رهنما

75%

ريال 800,000

سعیدی

90%

ريال 500,000

حمیدی

80%

ريال 1,000,000

مرادی

100%

ريال 1,500,000

بازرگانی کاوه

جواب :

200000= 25% * 800000

50000= 10% * 500000

200000= 20 % * 1000000

450000 = 200000 + 50000 + 200000

                            هزینه مطالبات مشکوک الوصول  450000

                                      ذخیره مطالبات مشکوک الوصول   450000

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:25  توسط حسابرس  | 

درس هفتم : اصلاح حسابها/قسمت دوم

اصلاح حسابها/قسمت دوم 

(درآمد - پیش دریافت - پیش پرداخت )

خب مبحث اصلاح حسابها رو باهم ادامه می دیم.البته این مبحث خیلی زیاده ، هنوز اول راهیم ولی سعی می کنم حداکثر طی 2 درس آینده این مبحثو به بهترین نحو به پابان برسونم.

اینطوری شروع می کنم این درسو که همونطور که یکی از اصلاحات حساب رو در پایان دوره مالی گفتیم حال به اصلاح حساب درآمد می پردازیم یعنی درآمدهایی که در طول دوره مالی ثبت نشده ودرپایان هر دوره مالی مشخص شده اند .خب مثلا درآمدخدمات رو ماثبت نکردیم ودرپایان دوره مالی می بایست دراصلاح حساب ها به اینگونه عمل می نمائیم.

                                    حسابهای دریافتنی  ****

                                           درآمد خدمات        ****

                                    شرح : ثبت اصلاح حساب درآمد خدمات.

خب اینم از این ،بریم سریکی دیگه از موارد اصلاح حسابها .پیش دریافت ها یکی دیگه از اصلاحات حساب می باشد.عمده پیش دریافت ها درحساب درآمد است .پیش دریافت چیست ؟ همونطور که طی دروس قبل گفتیم پیش دریافت ها زمانی وقوع می یابند که مثلا زمانی که درآمدی شکل نگرفته وموسسه قبل از اینکه ارائه خدمات نماید، مبلغی را دریافت نماید واز این بابت بانک بدهکار وپیش دریافت درآمد که به درآمد تبدیل شده رو با توجه به میزان ارائه خدمات درآمدی مربوطه وتاریخ قرارداد درآمد مربوطه وحساب کردن آن می بایست پیش دریافت درآمد را بدهکار ودرآمد را بستانکار نمائیم.

                                     پیش دریافت درآمد  ****

                                                  درآمد        ****

یکی دیگه از اصلاحات حساب پیش پرداخت ها می باشد که تقریبا مثل پیش دریافت ها باهاشون برخورد می کنیم البته با این تفاوت که پیش دریافت مربوط به درآمد وپیش پرداخت مربوط به هزینه است.پیش دریافت هزینه ها نیز همونطور که گفتیم به این شکل می باشد که زمانی که درقبال دریافت خدمات از قبل پول آن را می پردازیم.(مثلا)

                                      پیش پرداخت اجاره   *****

                                                   بانک         *****

درپایان دوره مالی می بایست مقدار هزینه ای که از بابت آن پیش پزداخت ایجاد گردیده ،شناسایی می گردد وثبت آن به این شکل می باشد:

                                      هزینه اجاره    ****

                                              پیش پرداخت اجاره   ****

خب از اصلاح حساب ها می مونه 3 مورد دیگه که سعی می کنیم همونطور که گفتیم طی 2 درس آینده تمومش کنیم .فعلا

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:25  توسط حسابرس  | 

درس ششم : اصلاح حسابها/قسمت اول

اصلاح حسابها/قسمت اول

(ملزومات - حقوق پرداخت نشده )

باسلام

از اينكه همچنان باماهمراه هستيد خوشحال وروزبه روز انگيزه مان جهت پيشبرد ورسيدن به اهداف اصليمان وجلب رضايت شما بيشتر مي گردد.امروز قبل از اينكه به ادامه (آموزش حسابداري واحد هاي خدماتي) بپردازيم مي خوام به مبحث اصلاح حسابها به طوركامل دركليه واحدهاي خدماتي بازرگاني وتوليدي بپردازم.

همونطور كه كه در درس دوم ملاحظه نموديد در مرحله هشتم چرخه حسابداري وبعد از ترازآزمايشي كه به زودي به صورت كامل توضيح داده خواهد شد ودرپايان دوره مالي مرحله اصلاح حسابها وجود دارد لذا اين مبحث رو اينگونه آغاز مي كنيم كه بين تراز آزمايشي وتراز آزمايشي اصلاح شده مرحله اي به نام اصلاح حسابها وجوددارد كه دراين مرحله يكسري ثبت هاي اصلاحي ازبابت يكسري موارد ازجمله هزينه ها ودرآمدهاي ثبت نشده (همانند هزينه حقوقي كه فراموش شده باشد) – اصلاح حسابهاي پيش پرداختها (اعم از پيش پرداخت بيمه واجاره) – ذخيره مطالبات مشكوك الوصول – استهلاك انباشته دارايي هاي ثابت. والبته قبل ازاينكه اين موارد اصلاح حساب موجودي كالاي ابتداوپايان دوره درسيستم ثبت دائمي حسابداري شركت هاي بازرگاني كه به صورت كامل در درس هاي آتي ودرقسمت حسابداري شركتها توضيح داده خواهدشد.

خب از هزينه ها ودرآمدهاي ثبت نشده  درپايان سال مالي قبل از بستن حسابها وبعد از بستن حسابها شروع مي كنيم.در رابطه با هزينه هاي ثبت نشده قبل از بستن حسابها مي تونيم با2مثال شروع كنيم .يكي درمورد هزينه ملزومات مصرفي ويكي در رابطه با هزينه حقوق پرداختني كه درمورد ملزومات بايد گفت كه درپايان دوره مالي حسابداران با توجه به بررسي هاي به عمل آمده مشخص مي نمايند كه يكسري ازملزومات (خودكار كاغذ دفتر و....) از بين رفته و حالا به دليل خرابي پايان عمر ودلايل ديگر .كه مي بايست حسابداران اين ملزومات مصرف شده در طي دوره را ازحساب ملزومات خارج نمايند.كه جهت اين امر حساب ملزومات بستانكار وهزينه ملزومات بدهكار شود.

                          هزينه ملزومات ****

                                    ملزومات   ****

                          شرح :ثبت خروج ملزومات مصرفي وحساب هزينه گرفتن آن.

حال به هزينه حقوق پرداخت نشده طي دوره مي پردازيم.مثلا درپايان دوره مشخص مي شود كه يكي از كاركنان حقوق خودرا دريافت ننموده است.كهدر اين صورت بايد ثبت زيرانجام پذيرد:

                             هزينه حقوق ****

                                    حقوق پرداختني ****

                             شرح : ثبت شناسايي حقوق پرداخت نشده طي دوره.

كه درزمان پرداخت مي بايست حساب حقوق پرداختني بدهكار وحساب بانك/صندوق بستانكار گردد.

خب اميدوارم كه تااينجا مبحث شيرين اصلاح حسابها مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه.دردرس بعدي به ادامه اين مبحث خواهيم پرداخت .

ضمنا برنامه اين وبسايت جهت ارائه مطالب بعدي به شرح ذيل مي باشد.(البته چند مورد از اون):

1 ) در درسهاي بعدي به تكميل مبحث اصلاح حسابها مي پردازيم.

2 ) پس از تكميل اصلاح حسابها به ادامه فعاليت يك حسابدار درپايان دوره مالي درواحدهاي خدماتي مي پردازيم كه طي آن مطالب زير دراين رابطه ارائه مي گردد:

 - تراز آزمايشي – ترازآزمايشي اصلاح شده – صورت سود/زيان – صورت سرمايه – ترازنامه – بستن حسابهاي موقت – تراز اختتامي – بستن حسابهاي دائمي – تراز افتتاحي در سال مالي بعد ئدرنهايت با افتتاح حسابهاي دائمي درسال مالي بعد(جديد) آموزش حسابداري واحدهاي خدماتي را به پايان مي رسانيم وبعد از به واحدهاي بازرگاني مي پردازيم.ضمنا قابل ذكراست به زودي ريزكاملي ازانواع ثبت ها درواحدهاي خدماتي جهت فهم راحتتر مطالب ارائه مي گرددو در نهايت پس ازپايان يافتن حسابداري واحدهاي خدماتي به مثالي جامع كه دربرگيرنده كليه آموزشهايي كه دراين زمينه ارائه گرديده به همراه چگونگي حل آن خواهيم پرداخت.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:24  توسط حسابرس  | 

درس پنجم: کلیه ثبت ها طی دوره مالی درواحدهای خدماتی

درس پنجم: (کلیه ثبت ها طی دوره مالی درواحدهای خدماتی )

با سلام . دراین درس همونطور که قول داده بودیم به ارائه عمده ثبت هایی که درطول یک دوره مالی درواحدهای خدماتی رخ می دهند ، می پردازیم:

1)   ثبت سرمایه گذاری اولیه (همونطور که قبلا گفتیم ) :

                              بانک    ****

                                      سرمایه   ****

2)   ثبت دریافت وام :

                              بانک    ****

                                      وام پرداختنی   ****

3)   ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و...

                              دارایی مربوط      ****

                                     بانک / حسابهای پرداختنی    ****

نکته : درثبت فوق درقسمت بستانکار دو حساب را نوشته ایم ومنظور آن است که درصورت خرید نقدی داراییها حساب بانک و درصورت خرید نسیه دارایی حساب ، حسابهای پرداختنی یا بستانکاران ،بستانکار می گردد.

4)   ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی:

                              حسابهای/ وام پرداختنی   ****

                                          بانک                       ****

5)   ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ):

                                بانک    ****

                                     حسابهای دریافتنی   ****

6)   ثبت برداشت :

                            برداشت   ****

                                     بانک / صندوق ****

7)   ثبت فروش دارایی ها :

                              بانک/حسابهای دریافتنی    ****

                                       دارایی مربوطه           ****

8)   ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :

                              بانک / حسابهای پرداختنی    ****

                                               درآمد               ****

9)   ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه :

                                هزینه مربوطه    ****

                                       بانک / حسابهای پرداختنی   ****

10)                      ثبت پیش پرداختها :

                              پیش پرداخت مربوطه   ****

                                                 بانک        ****

11)                      ثبت پیش دریافت ها :

                              بانک    ****

                                      پیش دریافت مربوطه  ****

12)                      ثبت سرمایه گذاری مجدد:

                         بانک    ****

                                      سرمایه   ****

خب اینم از این درس .عمده ثبت های سند حسابداری ودفتر روزنامه در واحدهای خدماتی طی یک دوره مالی به شکل فوق الذکر بودند.امیدوارم استفاده کامل رو برده باشید .درصورت هرگونه سوال درپست اول (ثابت ) مطرح کنید تا نسبت به ارائه جواب اون طی پستی جداگانه ادام نماییم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:24  توسط حسابرس  | 

درس چهارم : تعاریف اولیه حسابداری/قسمت دوم

 تعاریف اولیه حسابداری/قسمت دوم

تعریف سود وزیان:صورتحساب سود وزیان یک صورت حساب مالی است که درآن کلیه درآمدهای کسب شده دریکدوره مالی با کلیه هزیه های انجام شده درهمان دوره مالی مقابله می شود .نتیجه سودوزیان به 3 شکل مشخص می گردد.

سود ویژه = درآمد> هزینه ها

زیان ویژه = درآمد<هزینه ها

نه سود نه زیان سربه سر= درآمد = هزینه ها

صورت حساب سودوزیان برای یک دوره مالی تهیه وتنظیم می شود درحالی که ترازنامه دریک تاریخ مشخص وضعیت مالی موسسه را نشان می دهد.

دفتر معین: در برخی موارد حسابداران به اصلاعاتی جزئی تر از آنچه که در دفتر کل ثبت شده نیازدارند این اطلاعات جزئی را در دفتری کمکی به نام دفتر معین ثبت می کنند.پس دفتر معین دفتری است که بعضی از سرفصل های دفتر کل راتشریح می کند.

اصلاح حسابها : در حسابداری در پایان دوره مالی مانده برخی از حسابها می بایستی اصلاح وتعدیل گردد.اصلاح حسابها به منظور رعایت اصل وضع هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره انجام می شود ودریک موسسه خدماتی حسابها به دو گروه زیر طبقه بندی می شود:

حسابهای دائمی : مانده حسابهای دائمی از یک دوره مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد.که این حسابها شامل موارد زیر می باشد: دارایی ، بدهی ، سرمایه

حسابهای موقت : به مجموعه حسابهایی گفته می شود که به یک دوره مالی به خصوص مربوط می شود وبه دوره های مالی قبل وبعد مربوط نمی شود. وشامل موارد زیل می شود:

درآمد و هزینه ، برداشت ، خلاصه سود وزیان

حسابهای مختلط : به حسابهایی گفته می شوند که قسمتی ازآنها دائمی وقسمتی موقت است .درواقع بخشی از آنها سودوزیانی وبخشی دیگر ترازنامه ای اند.و مهمترین آنها عبارتند از:

-  پیش پرداختها که منقضی شده آن در سرفصل هزینه های باید قرار بگیرد و منقضی نشده آن جزء دارایی های می باشد.

-  پیش دریافتها که در پایان دوره مالی به دو بخش تقسیم می شوند : یکی بخش تحقق یافته (درآمد) ودیگری بخش تحقق نیافته ( بدهی )

- ملزومات یک حساب مختلط است که مانده آن در 29 اسقند می بایست در اصلاح حسابها که بعد توضیح خواهیم داد اصلاح شود ودر واقع ملزومات مصرف شده جزء هزینه و مصرف نشده آن کماکان جزء دارایی می باشد.

سیستم حسابداری نقدی: تمامی رویدادهای مالی هنگام شناسایی ودرصورت دریافت یا پرداخت وجه ثبت می شوند.دراین سیستم درآمدهای نسیه وهزینه های نسیه ثبت نمی شوند.

سیستم حسابداری تعهدی : رویدادهای مالی نقدی وغیرنقدی ثبت ومنعکس می شود.سیستم حسابداری متداول در دنیای امروز سیستم حسابداری تعهدی می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391ساعت 12:22  توسط حسابرس  | 

مطالب قدیمی‌تر